Dịch Vụ Kiểm Toán Thếu

kiểm toán thếu sài gòn

kiem toan theu saigonauditing

Bùi trung hiếu

Bùi trung hiếu
Bùi trung hiếu

Welcome to website of Saigon Consulting Tax Auditing Company Limited

Email: info@saigonauditing.com

Hotline: 0903 382 437

Dịch vụ liên quan khác

* Dịch vụ tư vấn thuế:

- Rà soát, tư vấn và quản lý thuế, chuyển giá
- Kế hoạch thuế
- Tư vấn ảnh hưởng các vấn đề về thuế trong các HĐ mua bán, XNK…
- Cung cấp dịch vụ Đào tạo và hội thảo các nội dung có liên quan đến thuế, và
- Các dịch vụ có liên quan đến thuế khác

 

* Dịch vụ Tài chính/Kế toán

- Rà soát và tư vấn các nội dung có liên quan đến tài chính / kế toán
- Biên soạn quy trình, cẩm nang và tư vấn về tài chính kế toán
- Tư vấn các mô hình, tái cấu trúc về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp (dòng tiền, ngân sách…)
- Tư vấn tài chính mua bán, sát nhập doanh nghiệp và tái cơ cấu mô hình tài chính

 

* Dịch vụ Quản trị rủi ro

- Rà soát và tư vấn về các mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và tư vấn hoàn thiện hệ thống KSNB doanh nghiệp
- Đánh giá rủi ro nghiệp vụ, thương vụ đầu tư / dự án…và tư vấn
- Dịch vụ quản lý rủi ro khác

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch liên kết,...

0903 382 437
Go Top