Dịch Vụ Kiểm Toán Thếu

kiểm toán thếu sài gòn

kiem toan theu saigonauditing

Bùi trung hiếu

Bùi trung hiếu
Bùi trung hiếu

Welcome to website of Saigon Consulting Tax Auditing Company Limited

Email: info@saigonauditing.com

Hotline: 0903 382 437

Giao dịch liên kết

Chúng tôi sẽ giúp xây dựng các lợi thế chiến lược thông qua việc sử dụng chuyển giá như công cụ quản lý quan trọng, và xử lý các vấn đề khác nhau về thuế, giúp khách hàng tập trung vào mục tiêu chính là phát triển kinh doanh. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

* Hiểu rõ giao dịch cần phân tích và xác nhận về cấu trúc cũng như các rủi ro được phân bổ để phục vụ cho mục tiêu hoạt động kinh doanh của khách hàng.

* Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chức năng cho tất cả các đơn vị có liên quan đến giao dịch cần phân tích.

* Phân tích so sánh các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết có thể áp dụng nhằm xác định phương án hiệu quả nhất cho khách hàng.

* Thực hiện tìm kiếm các công ty so sánh toàn diện theo cơ sở dữ liệu thương mại và cơ sở dữ liệu khác trên thị trường.

* Rà soát các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết để chọn ra phương án hiệu quả nhất và phát triển phương án đã chọn.

* Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu hỗ trợ để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thuế.

* Lập hồ sơ giải trình giá giao dịch liên kết.

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch liên kết,...

0903 382 437
Go Top