Dịch vụ Kiểm toán

Dịch vụ Kiểm toán nội bộ

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CHẤT LƯỢNG UY TÍN

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CHẤT LƯỢNG UY TÍN
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính CHẤT LƯỢNG UY TÍN

Welcome to website of Saigon Consulting Tax Auditing Company Limited

Email: info@saigonauditing.com

Hotline: 0903 382 437

Kế toán

Dịch vụ kế toán nhằm mục đích cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đề ra các quyết định về kinh tế và để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi nắm rõ các quy định về pháp luật kinh doanh, pháp luật kế toán, chính sách thuế, đáp ứng được nhu cầu nhân lực thực tiễn về kế toán của các doanh nghiệp.

* Hướng dẫn xây dựng hệ thống kế toán;

* Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán;

* Hướng dẫn và thực hiện các hồ sơ kế toán: quyết toán thuế, hoàn thuế, ưu đãi thuế;

* Chuyển đổi báo cáo tài chính được lập từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS);

* Thống kê, xử lý, phân loại thông tin kế toán.

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch liên kết,...

0903 382 437
Go Top