Kế toán

8:00 - 17:00 ( T2 - T7 )

Kế toán

  Các dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

  - Thiết lập hệ thống kế toán tại doanh nghiệp;
  - Dịch vụ kế toán trưởng;
  - Ghi sổ kế toán;
  - Kế toán quản trị;
  - Lập báo cáo tài chính hợp nhất;
  - Cung cấp và tư vấn tuyển dụng nhân sự kế toán; 
  - V...v..

  Zalo
  Hotline
  (028) 62 935 468