Kiểm toán

8:00 - 17:00 ( T2 - T7 )

Kiểm toán

  Các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi bao gồm:
  - Kiểm toán báo cáo tài chính;
  - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;
  - Kiểm toán nội bộ;
  - Kiểm toán hoạt động;
  - Kiểm toán tuân thủ;
  - Soát xét báo cáo tài chính;
  - Kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở thỏa thuận trước;
  - V...v..

  Một số khách hàng đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính:

   

  Tổ chức giáo dục

  • Trường Đại học Cửu Long
  • Trường Song Ngữ Horizon
  • Trường Ngoại ngữ Horizon
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt
  • Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
  • V..v..

   Doanh nghiệp trong nước

  • Các thành viên của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
  • Công ty TNHH Một Thành viên Đông Hải (Bộ Quốc phòng)
  • Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Qưới
  • Công ty TNHH Bao bì Đông Nam Việt
  • Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
  • Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc
  • Công ty TNHH Hoa Hướng Dương
  • Công ty TNHH Toyota Buôn Mê Thuột
  • Công ty TNHH Nam Thiên
  • Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco)
  • Công ty Cổ phần Dược phẩm Tây Ninh
  • Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng
  • Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Việt
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Mỹ Thuận
  • Công ty Cổ phần Kim Tâm Hải
  • Công ty Cổ phần Máy An Phát
  • Công ty TNHH MTV Thương mại An Phú Cường
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành
  • Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đồi Dừa Hoàn Mỹ
  • Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường
  • Công ty Cồ phần Du lịch Bảo Lộc
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Hà Phú
  • Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Huy Thuận
  • Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong phú Lăng cô
  • Công ty Cổ phần Thu phí Cầu đường Đồng Tháp
  • V…v..

   Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • Công ty Liên doanh Toyota Tsusho
  • Công ty Liên doanh Sunway Mario
  • Công ty TNHH Boramtek Việt Nam
  • Công ty TNHH Hitech Mould
  • Công ty TNHH Bao bì Saha Dharawat
  • Công ty TNHH Cao su và Nhựa Three Sheep
  • Công ty TNHH Sal Industrial
  • Công ty TNHH Nhựa và Cao su Kiến Phát
  • Công ty TNHH Bao bì JLZ
  • Công ty TNHH Cadian Việt Nam
  • Công ty TNHH Capital Textile Việt Nam
  • Công ty TNHH De.M.Co. Vina
  • Công ty TNHH Fourdigit Việt Nam
  • Công ty TNHH Hankukbuild
  • Công ty TNHH Infolog Việt Nam
  • Công ty TNHH Ques Corp Việt Nam
  • Công ty TNHH EW Nutrition Việt Nam
  • Công ty TNHH Oechsler Motion Việt Nam
  • Công ty TNHH Opperman Việt Nam
  • Công ty TNHH Cao su Phong Thái
  • V…v..

   

   

  Zalo
  Hotline
  (028) 62 935 468